TV

Daniela Bobadilla: El que ha après del pare Charlie Sheen de 'Management de la ira'